Godziny lekcyjne

Lp. Godziny zwykłe Godziny skrócone
0 7.00 – 7.40 7.10 – 7.40
1 7.45 – 8.30 7.45 – 8.15
2 8.40 – 9.25 8.20 – 8.50
3 9.35 – 10.20 9.00 – 9.30
4 10.35 – 11.20 9.45 – 10.15
5 11.30 – 12.15 10.20 – 10.50
6 12.25 – 13.10 11.00 – 11.30
7 13.30 – 14.15 11.40 – 12.10
8 14.25 – 15.10 12.30 – 13.00
9 15.20 – 16.05 13.05 – 13.40